Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žarnovica » Mikroregión Nová Baňa » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Nová Baňa

Miesto v Mikroregión Nová Baňa

V Mikroregión Nová Baňa sa nachádza 632 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 1 z 11

U Gabrhelov, Katinove dvory, Poliačikovci, Do Vrškov, Cígendlovci, Prokovci, Horná zem, Na Zemach, Zemov Jarok, Fotkovci, Feriancov rígeľ, Jožkovci, Šimunova dolina, Gruntovci, Na pažiti, Richtárov vrch, Haštalovci, Báňovci, Báne, Kašná hôrka, Najpalovci, Šmídelovci, Horní Šimunovci, Horní Šmídelovci, Hollého dolina, Rígeľ, Dubcova lavica, Kováčová, Pelúchovci, Dubcovci, Kozákovci, Nemcovci, Ležisko, Ďurovci, Pelúchovci, Obkiatňovci, Kútovská cesta, Chata na Drozdove, Pažiť, Hrabiny, Bartošovci, Hrbatá lúka, Sečiansky, Trnkovci, Žňavovci, Prochotsky Jarok, Hefkovci, Lietajovci, Kútovci, Kapustniská, Laurincovci, Števkovci, Pod Kelovo, Zvoničkovci, Osúchove dvory, Hrošovci, Borovinci, Ferovci, Ištvánikovci, Ílend

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 2 z 11

Fujacova lúka, Osenisko, Zajačia dolina, Dubník, Do Pavkov, Tomášikovci, Hyklovci, Kráľova dolina, Pílenovci, Stachov jarok, Ištvánikova pasienka, Cesta na Bukovinu, U Janíkov, Peklušovci, Koliba, Hrošova úboč, Malinárovci, Franíkovci, Cúdenica, Medveďovci, Dolní Šimunovci, Pod Hutiskom, Brigantovci, Vršanovci, Tajchtík, Palajovci, Hricovci, Hanesovci, Do Šmídelov, Hefkovci, Hrabcovci, Kočnerovci, Viničná cesta, Vršanova pažiť, Ďuriakove, Škriablikovci, Štefankova cesta, Huťanov kopec, Valahanusovci, Bačovci, Cabajovci, Močidlá, Gliedenô, Huťanovci, Bochmanovci, Ďurčekovci, Kemena Zahradka, Prieloh, Hrbatý most, Pod Hradzkou, Za Potokom, Pod vinicami, Abelovci, Kňazove lúky, Orava, Martinovci, Tajchárovci, Pod Kazimírom, Lukačovské kopanice, Čierny lúh

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 3 z 11

Tomanovci, Horné Lúčno, Birkášovci, Dlžaviny, Bošiakov štál, Uhliská, Promenády, Horní Barinci, Hrabcova dolina, Dolný Záhrb, Hudcovci, Mogoňovci, Vysoký breh, Cengárovci, Lenorova lúka, Halma, Derelka, Dolní Barinci, Macovci, Kohútovo, Althandel, Hámor, Štievelovci, Lenorovci, Pílova chrásť, Hrnčiarovci, Lábajovci, Kolčovnica, Hrádza, Vráblikovci, Halmička, Bexáplovci, Hajles, Podhorskí, Pri viniciach, Vršky, Bohmova cesta, Do Uhliarov, Šuflek, Zvonička, Havranovci, Gápel, Farská lúka, Čigág, Štiavnik, Boriská, Kikirík, Dolné zeme, Dlhoňách, Udičkové, Šmikniarov vrch, Pri močidle, U hrušky, Petlušové, Jazviny, Gabajové, Domčekov štál, Pacalajov štál, Breziny, Blažkov štál

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 4 z 11

Bánik, Rajnohov štál, Na jamke, Debnárov štál, Šmikniarov, Pavlove, Hubačov jarok, Hudcové, Zbojnícke studničky, Pod vrchom, Kopanice, U Šajbov, Hornozemská cesta, Nad Skalkami, Dlha Zem, Jožkov most, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Jarmila, Na prahách, Pod čerešňami, Slameníkovci, Viničný bok, Brezinský vrch, Po Kazimírom, Nad Turňou, Španie lúky, Pod hôrkami, Lopata, Brezovské Konopnice, Kozliská, Dulákov vrch, Beňovo uhlisko, Žiarny vrch, Vozárka, Kazimírov štál, Pod Závozom, Cigánska pažiť, Bošiačka, Za Lúčnom, Pod Lonom, Filianova jama, Pohorniská, Brnovka, Drieňovský štál, Kločovnica, Bancerová, Na zadných lúčkach, Pod Kolibou, Drahošovo, Stráň, Mláky, Forka, Halotka, Nemčekov štál, Potôčky

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 5 z 11

Briešťok, Nad Kazimírovým štálom, Pod Jedľou, Žiare, Husárov kút, Ondorka, Drienovský štál a stráň, Chvojno, Pod Nemečkovo, Brezinský vrch, Lom a Lopaťa, Štátny les, Drahošová, Lom vrch, Stoky, Stará píla, Jalšiny, Pod Bukovinou, Stľpovno, Rajčeková, Na Dulákovom, Prostredný vŕšok, Za Briežkom, Poličná, Dubovo, Uhlisko, Pod Lomom, Lipová úboč, Dolné Lúčno, Malé a Veľké Dubovo, Lúčny vrch, Bukovina, Dolné záhumnie, Pod hradom, Pod hájom, Pod vysoký breh, Kremenec, Ciborovo, Sigiadka, Rakytská dolina, Nad hájom, Horný les, Rybáre, Zemianske, Konopnice, Jankovská dolina, Cibrovo, Pustý hrad, Veľký Drieňok, Studená voda, Hlaváčov rígeľ, Rybárska úboč, Sedelca, Hlaváčova dolina, Nad majerom, Lominy, Dolný les, Pod horou, Osičinská dolina, Priesilská dolina

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 6 z 11

Jahodné, Dolný les, Veľké rovné, Háj, Pod žľaby, Medzichrastie, Pod Brehom, Na jame, Nad stráňou, Pri čapáši, Pánske lúky, Remiatka, Zemliačka, Nad lúkami, Chválenská dolina, Za Hronom, Remiačka, Gubovka, Pánska za Hronom, Prostredné hony, Madačka, Kutina, Pod záhradami, Malé rovné, Župcovo, Nad liešnou, Za chrasťou, Dubovský rígeľ, Ležisko, Konopnice, Kapustniská, Pod humná, Pri vrbine, Rovne, Luftovo, Stráňa, Medzi barinami, Liešne, Pri kaplnke, Mestské lúky, Sihoť, Na háji, Záhumnie, Pod Urbanom, Liešna, Záhumnie, Svätokrížske, Nemecká Huta, Pavlíkov vŕšok, Vinice prielohy, Pukanec, Petríkovo, Šteinbruch, Salaš Vrch, Lázky pod Sanicou, Búry - Jarky, Vápené, Hlišťavníková, Červené zeme, Skalica a Lomy

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 7 z 11

Pod Háj, Osno, Záhumnice, Jarky - záhumenice, Podvrch, Vŕšky, Pod vrchom, Sanica, Háj, Štekovička, Lázky, Okrúhly Prilok, Dúbrava, Vypálená úboč, Chrochoť, Kordička, Lehotská dolina, Došná, Paľova lúka, Pod skalou, Salaš, Cier, Suchá hora a Bancerová, Noviny, Rajnohova hora, Pavlova dolina, Domčekové záhumenice, Adamcove lúky, Dúbravka, Kamenný vrch, Výkraje, Pálenica, Puškarka, Debnárove role, Báne, Kotelnica, Ferová jama, Koniaca, Repiský, Klokočova, Krížne cesty, Jastrabová, Kančov laz, Za leštinkou, Pánske lúky, Skalice, Punajov jarok, Balážová, Kostolné lúčky, Krivý bán, Na prielohách, Cerina, Najfang, Antalov vrch, Obkiatňa, Laz, Trnávka, Kočovnica, Pastierske, Čunka

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 8 z 11

Zadný kaláň, Hyklov vrch, Ploňov kút, Danielske lúky, Banská dolina, Javorka, Krížna pažitka, Mláka, Kozákova smrečina, Ríz, Červená studňa, Lohajovci, Chremlovka, Mokrá lúka, Borovina, Ďurova skala, Drnajová, Dolina, Matúšov vŕšok, Dolný Bexapel, Pivnica, Salašiská, Zámčisko, Kozacia pasienka, Mýtny vrch, Eliazova skala, Johanská studnička, Janovčok, Mráznica, Vrnov vrch, Sladká plánka, Žobrácka studnička, Vráblička, Repisko, Škriablová, Trnavá dolinka, Tmavá dolinka, Čierna lúka, Lachtrova skala, Jazerec, Kašpelky, Habánsky lom, Skala a Rovne, Sklenné, Prokova úboč, Pri mlyne, Šlamiarka, Jalšovka, Červená skala, Sachta, Hrošova skala, Čunkova skala, Na Blatine, Bujačka, Gupňa, Sklenná dolina, Na jamách, Bačova cesta, Dubina, Babuliarka

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 9 z 11

Pustatina, Helenova lúka, Struhárka, Židove cesty, Šašváryho dub, Pod lazom, Prievoz, Krížne cesty, Hájenka, Viničná skala, Viecha, Jedľový kopec, Čertov vrch, Stampahíbal, Sedlo, Matiášov vrch, Patov grunt, Cígendl, Suchý stok, Zajhof, Dlžaviny, Matiašov vrch, Dolné lúky, Ryšavé lúčky, Lenorova lúka, Predný Šarvíz, Štamproch, Fabova skala, Na Javorku, Hulajka, Dolinka, Cigánska dolina, Malá Hlboká, Čierna lúka, Stĺpová a Vypálená, Egrešova skala, Chotár, Starohutský, Mráčikov jarok, Číčerova skala, Kukučková, Jasíková skala, Súkenička, Jasenov vrch, Bukovina, Kripalovci, Kamenná cesta, Palajova pasienka, Číčerka, Iland, Salaš, Nohavica, Záhrady, Pinga, Púpava, Kozákove zeme, Matiašova skala, Na kolibách, Smrečina, Dolná lúka

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 10 z 11

U Martinov, Vtáčnik, Horné lúky, Pavlov vrch, Horný vrch, Flajšbank, Uhlisko, Herkova záhrada, Nad Eržakom, Helenova skala, Štepnica, Žiarik, Lipiny, Pod Kuchyňou, Uhlisko, Lúky, Prenc, Horná plocha, Búriho lúka, Dolinka, Smutný vŕšok, Zamrznutá hôrka, Cingrik, Mlynárov vrch, Lom, Ptáčnik, Polianka, Rajšúch, Markov vrch, Vypálenô, Borošova hôrka, Markova dolina, Vráblikova skala, Tabehíbalka, Čidákova skala, Hôlova jama, Rúbanka, Šibeničný vrch, Eliazova Skala, Horná lúka, Janíkove zeme, Šmidelova lúka, Sklenô, Machnáč, Zadný Šarvíz, Havrania skala, Tomanov rígel, Števkov kopec, Hromšídlo, Rovienka, Háj, Kiar, Pod viničný vrch, Hradiská, Eliáška, Hrb, Pri horárni, Rovienky, Panský mlyn, Na polane

Miesto, Mikroregión Nová Baňa:, 11 z 11

Beniakov mlyn, Krivínska skala, Varta, Kňažná roveň, Kapustniská, Kerakťov, Panská hora, Vlčí dub, Zadné Pliešky, Sedlo, Bračov, Na pitvorisku, Krahulčie, Nad Plieškami, Medokyšná, Tomášova chrasť, Martinovo, Skalka, Chrast, Na Lipníkoch, Pliešky, Kališný vrch, Hrádza, Solisko, Kalište, Hlištavniková, Na horu, Dolné stupy, Melková, Predné Pliešky, Dedovo, Koncový vrch

miesto inde

Nová Baňa (385x), Malá Lehota (133x), Tekovská Breznica (73x), Hronský Beňadik (67x), Stará huta pri Novej Bani (61x), Veľká Lehota (57x), Brehy (34x), Orovnica (24x), Psiare (17x), Rudno nad Hronom (16x)
miesto v Nová Baňa
miesto v Malá Lehota
miesto v Tekovská Breznica

Podobné, Mikroregión Nová Baňa:

741x turistika, 632x miesto, 36x orientačný bod, 14x chranený strom, 14x strom, 13x poľovnícky posed, 13x turistické informácie, 9x prístrešok, altánok, 3x orientačná mapa, 2x miesto na piknik, 2x atrakcia, 2x komín, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Nová Baňa

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mikroregion-nova-bana.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.